O firme


   Spoločnosť EleSvit s.r.o. bola založená v roku 2004 za účelom zachovania výroby svietidiel, ktorá nadväzuje na výrobu svietidiel značky Elektrosvit s cieľom rozvíjať výrobu svietidiel v Nových Zámkoch.

   Podľa účelu použitia spoločnosť vyrába svietidlá pre vonkajšie osvetlenie (uličné, parkové, reflektory), na osvetlenie železničných priestranstiev a kolajíšť, pre priemyselné prevádzky, kancelárske a bytové priestory. K výbojkovým svietidlám a reflektorom vyrábame rôzne typy predradníkových skríň. Pre zabezpečenie ucelených dodávok osvetlovacej techniky ponúkame okrem výrobného programu našej spoločnosti EleSvit s.r.o. a firiem Elektrosvit Svatobořice a.s. a Elektrosvit Vrakúň a.s. aj svetelné zdroje, stožiare a rôzne náhradné dielce svietidiel.

   Naša firma zároveň týmto deklaruje, že všetky výrobky, ktoré uvádza na trh, sú v súlade s odpovedajúcimi Európskymi normami


Ďakujeme našim obchodným partnerom za doterajšiu spoluprácu, novým zákazníkom za prejavený záujem o naše svietidlá a tešíme sa na ďaľšiu úspešnú spoluprácu so všetkými našimi obchodnými partnermi.

   Spoločnosť EleSvit s.r.o. zabezpečuje zhromažďovanie, zber, odvoz a zhodnocovanie elektroodpadu prostredníctvom združenia ETALUX.

EleSvit s.r.o., Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Tel./fax: 035/6426066, 6426063, email: [email protected], www: www.elesvit.com
©  Ivan Polák